Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Information: mineral Amethist

€ 0,00
Omschrijving
Amethyst is a lilac to dark purple translucent stone with a glassy shine. The stone belongs to the macrocrystalline quartz family.


General information
Operation
Amethyst has a protective and purifying effect. The stone promotes self-awareness and helps you to be honest with yourself about behavior that can be harmful and is not in the service of your highest self. For example, it helps you to recognize and tackle addictions. In addition, the stone also provides insight into emotional processes through which certain (painful) experiences can be processed and avoidance behavior in this area can also be changed. Due to its cleaning effect, amethyst is also very suitable for purifying a room. Together with rock crystal and rose quartz it creates a harmonious atmosphere. Because it stimulates the upper chakras, it can promote intuition, spiritual growth and insight, especially for people who are at the beginning of their spiritual path. Amethyst also has a cleansing effect on the body and a positive effect on the nervous system, headaches and migraines and nightmares and other sleeping problems.

Algemene informatie

Amethist is een lila tot donkerpaarse, doorzichtige steen met een glasachtige glans. De steen behoort tot de macrokristallijne kwarts-familie. 

 

Werking

Amethist heeft een beschermende en zuiverende werking. De steen bevordert zelfinzicht en helpt je om eerlijk te zijn naar jezelf toe over gedrag dat schadelijk kan zijn en niet in dienst is van je hoogste zelf. Het helpt je bijvoorbeeld om verslavingen te onderkennen en aan te pakken. Daarnaast geeft de steen ook inzicht in emotionele processen waardoor bepaalde (pijnlijke) ervaringen verwerkt kunnen worden en ook vermijdend gedrag op dit vlak veranderd kan worden. Amethist is vanwege haar reinigende werking ook heel geschikt om een ruimte te zuiveren. Samen met bergkristal en rozenkwarts creëert het een harmonische sfeer. Omdat het de bovenste chakra’s stimuleert, kan het de intuïtie, spirituele groei en inzichten bevorderen, zeker voor mensen die aan het begin staan van hun spirituele pad. Amethist heeft ook een reinigende werking op het lichaam en een positieve invloed op het zenuwstelsel, hoofdpijn en migraine en nachtmerries en andere slaapproblemen.

 

Ook interessant

€ 22,50
€ 24,50
€ 18,00